مقالات

لوله آلومینیوم و کاربردهای آن در دنیای صنایع امروزی تبدیل به رک مهمی از صنعت شده است. آلومینیوم به عنوان فلزی پیشتاز و مقاوم در گوشه و کنار صنعت جایگاه خود را هر روز بیشتر از دیروز پیدا کرده و از صنایع مرتبطت با دکوراسیون تا صنایع نظامی کاربردهای گونان یافته است. در این مقاله […]